Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Objednávky na e-shopu

Podmínky internetového prodeje se řídí právními předpisy platnými v ČR a EU. Internetový prodej je realizován prostřednictvím kupní smlouvy, jež je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího, k němuž dochází elektronicky obvykle v době odeslání objednávkového formuláře prodávajícímu.

 

2. Dodání zboží

Zboží dostupné na skladě je kupujícímu odesláno neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne objednání. Není-li objednané zboží z jakéhokoliv důvodu možno kupujícímu odeslat ve stanovené lhůtě, je na tuto skutečnost prodávajícím upozorněn emailem a zároveň informován o lhůtě, v níž je možné zakázku vyřídit a zboží dodat.

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím vybraného dopravce. Ihned po odeslání objednaného zboží je kupující o zásilce informován emailem.

 

Poštovné a balné (pro ČR):

Při objednávce nad 3500,- Kč (vč. DPH) a zároveň při úhradě objednaného zboží předem na bankovní účet neúčtujeme poštovné a balné.

 

Možnosti doručení zásilky a jejich ceny:

Platba možná na dobírku nebo bankovním převodem předem na účet 43-6799320247/0100.

 

Osobní vyzvednutí zboží na vybrané pobočce Zásilkovna 

Zaplatit můžete hotově nebo běžnými platebními kartami.

84 Kč

 

 

 

 

 

DPD Private 

Doručení domů, nebo do zaměstnání i na dobírku. Platba pouze hotově.

189 Kč

 

Česká pošta 

Doručení domů, nebo do zaměstnání i na dobírku. Platba pouze hotově.

199 Kč

 

Možnosti způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou

35 Kč         

 

Převodem z účtu         

  0 Kč

Platné od 1.11.2020 pro ČR

 

3. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, i bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být v této lhůtě prodávajícímu doručeno písemně na jeho elektronickou adresu. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší. Zboží pak musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu nepoužité,  v neporušeném obalu, doplněno prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem zakázky a nesmí být zasláno na dobírku, přičemž náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím; ovšem pouze v tom případě, že došlo ke zpětnému doručení zboží. Kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné za jednorázové přijetí zásilky v nejlevnější variantě dopravy prodávajícího v případě vrácení kompletní objednávky. V případě, že se prodávajícímu vyskytne nepředvídatelná překážka při realizaci objednávky, je o ní kupující neprodleně obeznámen a nabídnuta varianta pro uskutečnění objednávky.

 

4. Odpovědnost za vady zboží (záruka, reklamace)

Je-li zásilka viditelně poškozena již při doručení, je nutno reklamovat tuto skutečnost přímo u doručovatele. Převzetí takové zásilky kupujícím vylučuje možnost uznání reklamace vadného zboží prodávajícím. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně odpovědnosti ze záruky, jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s objednaným zbožím (kupní smlouvou).  Záruční lhůta je 24 měsíců s dále uvedenými výjimkami: u některých druhů zdravotnických prostředků je záruční lhůta omezena dobou použitelnosti (expirační doba), která je vždy uvedena na obalu. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat. Může tak učinit zasláním zboží zpět na adresu prodávajícího. Lhůta k vyřízení reklamace činí ze zákona 30 dnů počítáno od uplatnění reklamace, tj. ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zbož

5. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zacházíme v souladu s nařízením GDPR 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám a zajistí jejich ochranu v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa) poskytujeme Vámi vybranému dopravci pro vyřízení objednávky. Osobní údaje dále neposkytujeme k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete, abychom Vaše údaje z objednávky uchovali v systému, máte možnost požádat o vymazání osobních dat uvedených v objednávce emailem.