Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Objednávky na e-shopu

Podmínky internetového prodeje se řídí právními předpisy platnými v ČR a EU. Internetový prodej je realizován prostřednictvím kupní smlouvy, jež je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího, k němuž dochází elektronicky obvykle v době odeslání objednávkového formuláře prodávajícímu.

 

2. Dodání zboží

Zboží dostupné na skladě je kupujícímu odesláno neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne objednání. Není-li objednané zboží z jakéhokoliv důvodu možno kupujícímu odeslat ve stanovené lhůtě, je na tuto skutečnost prodávajícím upozorněn emailem a zároveň informován o lhůtě, v níž je možné zakázku vyřídit a zboží dodat.

Zboží je kupujícímu zasíláno na vybranou provozovnu Zdravotních potřeb Tereza Horáčková. Ihned po odeslání objednaného zboží je kupující o zásilce informován emailem, případně sms z provozovny, kde je zboží připraveno k výdeji.

 

3. Odpovědnost za vady zboží (záruka, reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně odpovědnosti ze záruky, jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s objednaným zbožím (kupní smlouvou).  Záruční lhůta je 24 měsíců s dále uvedenými výjimkami: u některých druhů zdravotnických prostředků je záruční lhůta omezena dobou použitelnosti (expirační doba), která je vždy uvedena na obalu. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat. Může tak učinit zasláním zboží zpět na adresu prodávajícího nebo předáním na provozovně. Lhůta k vyřízení reklamace činí ze zákona 30 dnů počítáno od uplatnění reklamace, tj. ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zacházíme v souladu s nařízením GDPR 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám a zajistí jejich ochranu v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa) poskytujeme Vámi vybranému dopravci pro vyřízení objednávky. Osobní údaje dále neposkytujeme k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete, abychom Vaše údaje z objednávky uchovali v systému, máte možnost požádat o vymazání osobních dat uvedených v objednávce emailem.