Poradenství pro ženy po ablaci prsu

Poradenství pro ženy po ablaci prsu

Nádorové onemocnění prsu

Statistika z roku 2007 říká, že do věku 24 let onemocní v ČR maximálně jedna žena, do 29let je to asi 30 mladých žen, do 34 let téměř 100 žen a do věku 44 let bezmála 500 žen. Po 45. roce onemocní zbytek žen do celkového čísla nad 6 000. Křivka nových onemocnění narůstá do 45 let věku strměji než u postmenopauzálních žen. 

Zdroj: SKOVAJSOVÁ, MIROSLAVA. Nádory prsu v číslech – inspirace statistikou. Mamografický screening. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 9-12

Návrat do normálního života po prodělané nemoci je pro ženu velice těžký. Vzhledem k průběhu onemocnění dochází ke znatelným fyzickým zásahům na těle ženy, které mohou být vnímany až nedůstojně a mají značný vliv na ženskou psychiku. Společně s naším partnerem Amoena se naše zdravotní potřeby podílejí na zkvalitnění života žen po ablaci prsu. Na našich prodejnách můžete konzultovat problémy spojené s nádorovým onemocněním. Doporučíme Vám, jaké výrobky od společnosti Amoena by vedly ke zkvalitnění Vašeho životního stylu, aby byl co nejvíce podobný tomu před prodělaným onemocněním. Výrobky jako epitézy a podprsenky vedeme skladem.

Pokud se chcete dozvědět více, napište na e-mail: tereza.horackova@zdrapohorackova.cz nebo volejte na telefonní číslo: 603 778 817.